Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever van de website van de Gemeente Vloesberg is Philippe Mettens, Burgemeester van Vloesberg
p.mettens@flobecq.be ~ p.mettens@vloesberg.be

 

Ontwerp en realisatie van de website

De website van de Gemeente Vloesberg werd ontworpen door https://wavenet.be/

 

Informatie

De Gemeente Vloesberg besteedt veel aandacht aan de correctheid van de gegevens die op de website staan. Als de internetgebruiker toch onjuiste informatie op de website vindt, kan hij dat melden door een e-mail te sturen naar:

  •  info@flobecq.be ~ info@vloesberg.be

De teksten die op de website gepubliceerd zijn, mogen geen aanleiding geven tot een wraakactie. Enkel de teksten die in de verslagen van de gemeenteraadszittingen opgenomen werden, mogen als officieel beschouwd worden.

 

Auteursrecht

De hele site valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en het intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor documenten, afbeeldingen en foto's die gedownload kunnen worden.

Het is ten strengste verboden, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever of diens afgevaardigde, om de hele of een deel van de site op een elektronische drager te kopiëren of te verspreiden.

De verspreiding van de teksten in papiervorm is toegelaten onder voorwaarde dat de volgende 3 voorwaarden nageleefd worden:

  • de verspreiding moet gratis zijn
  • de integriteit van de gekopieerde documenten moet gerespecteerd worden (geen wijziging of vervalsing)
  • de bron moet duidelijke en leesbaar vermeld worden op de volgende manier:
    Bron: website www.vloesberg.be

Als u de teksten voor een ander doeleinde wilt gebruiken, past het om de verantwoordelijke uitgever of zijn afgevaardigde te contacteren.